Pots de caramels per a tots!

Quan vam arribar a casa i a la taula vam veure que cadascú tenia el seu pot de caramels adornat i preciós feia sensació de primavera, de bon rotllo, tots els nens contents i tant color a sobre la taula. Com sempre, la meva mare es una detallista. Son pots de vidre, amb la tapa pintada i un detall d’una volta de ferro amb decoració que penja en cada pot i de cada un hi havia penjat el nom del comensal de la persona que seia en aquell lloc. A dins, tots plens de caramels de goma…PhotoGrid_1365977062840